Trong 29th phút, anh cũng đã sử dụng một cú đá góc để ném vào thanh sắt và dội ngược về khu vực hình phạt để được mở bởi keyar.

Mazzola đã dành cả sự nghiệp tại InterKhi nói về vấn đề này, Dortmund CEO t ập đoàn wadzke đã nói: “Chúng ta không cần phải giấu rằng chúng ta sẽ mở rộng mọi khả năng. Sự phát triển trong vài tháng tới sẽ quyết định điều gì xảy ra vào mùa hè. Tôi nghĩ rằng hắn sẽ làm điều đó. Chúng ta cũng có thể quyết định khác. Đối với hắn, mọi khả năng đều có thể mở rộng.Theo các thống kê, Ronaldo đã đạt được mục tiêu trong sáu năm tự nhiên liên tiếp, theo kịp Ibrahim.

Read more