Cùng một kiểu thiết kế như đội Jersey của mùa mới, cờ cổng thành sẽ xuất hiện phía sau New Jersey ngay dưới vòng cổ.

Đây chỉ là s áu mục tiêu của Xie Liên trong mùa giải.Trong giải thi đấu bốn mươi phần phần phần phần phần thưởng tại giải thưởng phần đầu, Barcelona đã thắng 4-1, nhưng đã bị bọn La Mã đánh bại 0-3 ở chân thứ hai, vì chúng đánh kém mục tiêu ở xa nhà.Bây giờ đối với chúng ta, trò tiếp theo rất quan trọng.

Read more