Sếp Manchester United, Sir Alex Ferguson nói ông ấy không ngạc nhiên với thành công của tướng Henderson, nhưng hối tiếc không kí hợp đồng thanh niên vào đầu tiên.

Liverpool xoay ba người, Milner, Conat và Kellher chơi.9. và Liên Minh Ngoại giao sẽ tồn tại vĩnh viễn như một đêm dài, trong đêm dài.Độ phân cao: Độ khẩn cấp:

Read more