Thất bại 7-0 của Liverpool đối với Crystal Palace đã biến đơm đặt thần thoại thành người quản lý thắng nhiều nhất ở giải hạng nhất của Beni tez.

Vào tháng giêng 6, đội bóng của phụ nữ ở Barcelona s ẽ lần đầu tiên trở về Trại Nou trong 50 năm. Có khả năng chuyện đó sẽ trở nên phổ biến trong tương lai không?”Có thể, nhưng chúng ta cũng cần phải củng cố cho… s ân vận động Cruyff.Vết thương rất s ốc, nhưng các chàng trai phải tìm ra giải pháp.Trước thời hạn chuyển hàng hè, Romero đã hy vọng chuyển đến Everton, nhưng vụ thương lượng đã thất bại.

Read more