Nhưng như tôi đã nói, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì bất thường..

Trong một phút ở đó, Chelsea mở một góc và Abraham tiến về đích, bị chiếm đoạt bởi Schumacher.Mặt trời nói rằng tình hình hiện nay chưa ổn định, ông ta không thể tiếp nhận trách nhiệm của những thủ lĩnh thay thế bên kia, trong giải Châu Âu và Giải League Cup chống lại Manchester City rất xấuErdgao trở về từ khoản vay đầu mùa hè, và đây là điều Qizu yêu cầu.

Read more