Với một đội phóng viên: càng ngày càng nhiều người nghĩ rằng Jose sẽ không ở lại mùa sau..

Tất cả chúng t a đều biết rằng đội sẽ trải qua một thời kỳ khó khăn bởi vì chúng ta không thể thay đổi những vấn đề đã t ồn tại trong nhiều năm chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng chúng ta biết chúng ta là Arsenal và mục tiêu của chúng ta luôn là tốt nhấtTôi không biết khi nào thì để huấn luyện viên Chelsea sẽ quay lại, nếu có.Nếu có thể bị ép ra khỏi vị trí bởi những cầu thủ như chuckitzer, Gerrard Moreno và moyses vào đầu mùa giải, s ự xuất hiện của Pino, người vẫn trẻ hơn hắn một năm tuổi trong thời gian huấn luyện trẻ của Villarenal, sẽ tạo thêm ảnh hưởng lớn cho Kubo Jiaying.

Read more